UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Czy można na nowo opisywać wydarzenie z historii Europy, o którym – jak sądziliśmy do tej pory – wiemy już wszystko? Można, jeśli tylko ukaże się je z perspektywy, dotychczas przy tej okazji pomijanej. Taki oryginalny punkt widzenia przynosi nowa pozycja z serii „Silva Rerum” napisana z rozmachem przez Andrzeja Witkowicza. W książce Czerwone sztandary Osmanów autor przygląda się kampanii wiedeńskiej z 1683 roku z perspektywy armii tureckiej i pokazuje, w jaki sposób przygotowała się ona do wielkiej wojny z Europą.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Badania archeologiczne przy Oranżerii

fot_D_Swiecka (1).jpg

Przy zabytkowym budynku Oranżerii archeolodzy natrafili na kilka kolejnych pochówków średniowiecznych mieszkańców dawnej parafii milanowskiej (poprzednia nazwa Wilanowa to Milanów). Nowy obszar wilanowskiego stanowiska archeologicznego został przebadany w związku z koniecznością wykonania izolacji przeciwwilgociowej wokół Oranżerii. Archeolodzy prowadzili badania pod kierownictwem pana Ryszarda Cendrowskiego.

Dawny przykościelny cmentarz znajdował się na obszarze wyznaczonym przez przeszkloną (południową) ścianę Oranżerii i sięgał swoją południową granicą aż do nasadzeń obecnego Ogrodu Północnego. Zmarli byli także zapewne grzebani na terenie, na którym w osiemnastym wieku wzniesiono budynek na drzewka cytrusowe.

Na pierwsze pochówki na tym obszarze natrafiono podczas prac remontowych w 1955 roku. Obszar ogrodowy formalnie oznaczony został wtedy jako stanowisko archeologiczne, czego konsekwencją było rozpoczęcie wykopalisk na terenie dawnego parafialnego cmentarza. Kolejne prace inwestycyjne w ogrodach wilanowskich pozwoliły na odkrycie i przebadanie 491 grobów, datowanych na okres od XIII do XVII wieku.

W trakcie tegorocznych badań archeologicznych wyeksplorowano siedem kolejnych pochówków. Wśród nich tylko jeden z dwóch pochówków żeńskich zawierał wyposażenie w postaci kolii szklanych paciorków. Niebieskie paciorki znalezione zostały w okolicach szyi młodej kobiety. Odkryte szkielety poddane zostały szczegółowej analizie antropologicznej, pobrano również próbki do badań genetycznych. Ich wyniki być może odpowiedzą nam na pytania o pochodzenie i pokrewieństwo osób, które tworzyły historię Wilanowa, zanim miejsce to obrał sobie za siedzibę król Jan III.

Prace archeologiczne były prowadzone w ramach projektu: „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”.

Fot. D. Święcka

Logotypy POIiŚ3

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
badania_archeologiczne_szkielet.JPG

Badania archeologiczne (artykuł)

Badania archeologiczne prowadzone na terenie rezydencji wilanowskiej od 2003 r. stanowią przykład najlepszej praktyki we wdrażaniu nowoczesnego systemu dokumentacji archeologicznej. …

archeologia_wykopaliska.jpg

Poszukiwania archeologów i ich odkrycia (artykuł)

Restauracja wnętrz muzeum – filmy (cz. 4) Produkcja filmu współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej …