UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_silva rerum logo_m.jpg

Wilanowska Silva Rerum to seria, która w popularnej formie udostępnia wyniki badań naukowych i przybliża bogactwo kultury staropolskiej. Z tych opowieści wyłania się fascynujący obraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów na tle nowożytnej Europy.Coronatio Felicissima Serenissimi, Potentissimiqve Principis Ac Domini, Domini Joannis III, D[ei] G[ratia] Regis Poloniarum...

Sobiesciana

Laudacja Jana III Sobieskiego napisana heksametrem daktylicznym katalektycznym. Okazją do stworzenia utworu była koronacja Sobieskiego na króla Polski. Tekst jest jednym z licznych utworów okolicznościowych napisanych w Gdańsku na cześć Jana III Sobieskiego. Autor – profesor poetyki i retoryki w Gdańskim Gimnazjum Akademickim – przedstawia dzień objęcia tronu przez Sobieskiego jako od dawna wyczekiwany przez narody oraz budzący powszechną radość. W pochwale poeta nazywa nowego władcę nie tylko Miłością Rodu, Ozdobą i Obrońcą Lechii, ale również Radością Gdańska. Tietz w swojej laudacji nawiązuje do antycznych poematów heroicznych, przede wszystkim do Iliady Homera, poprzez zastosowanie heksametru uchodzącego za metrum odpowiadające bardzo poważnym treściom (nazywany również wersem heroicznym z uwagi na wykorzystywanie go w eposach), a także przywołanie w pierwszym wersie imienia Achillesa, co stanowi aluzję do pierwszego wersu eposu o wojnie trojańskiej.

logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook