Dekoracja emblematyczna na wjazd Jana III do Warszawy (1677)
Tematy:

















Źródła pochodzenia:



Typ:



Sortowanie:






Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


Dekoracja emblematyczna na wjazd Jana III do Warszawy (1677) Magdalena Górska