UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Dokumentacja GIS EOG

gis_archeologia_zrzut_ekranowy.jpg

Efekty badań prowadzonych w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” były na bieżąco rejestrowane. Do zapisu aktualnego stanu badań wykorzystaliśmy platformę bazodanową GIS (Geographic Information System), która umożliwia rejestrację i uzupełnienie wiedzy o zinwentaryzowanych już zasobach przyrodniczych i historycznych muzeum. Wyniki badań przedstawione są w postaci map zasobów i map tematycznych. Zapraszamy do zapoznania się z geobazą wraz z wynikami analiz: http://gis.muzeum-wilanow.pl/bioroznorodnosc/

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od dawna wykorzystuje platformę GIS do opisu zabytkowej przestrzeni. Materiały dotychczas opracowane w GIS obejmują elewacje pałacu, teren historycznego parku oraz miejsca wykopalisk archeologicznych. 

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi mapami GIS (m.in. elewacje pałacu, teren historycznego parku, miejsca wykopalisk archeologicznych): http://gis.muzeum-wilanow.pl/

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Małgorzatą Przeździęk, muzealnym administratorem GIS, w której wyjaśnia ona sposób działania GIS oraz opowiada o funkcjonalnościach i zaletach systemu. 

Projekt „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowany był ze środków Programu Operacyjnego: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów MF EOG 2009–2014”.

 

                

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
57_palac_w_wilanowie_z_lotu_ptaka.jpg

Do czego służy GIS – wywiad (artykuł)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, dokumentując różne obszary swojej działalności, od kilku lat wykorzystuje System Informacji Przestrzennej (GIS). …

44_rzezby na belweder_eog.jpg

Projekt MF EOG (artykuł)

W grudniu 2009r. zakończyliśmy realizację projektu „Renowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap II” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

GIS_2014_1.jpg

GIS w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (artykuł)

GIS (ang. Geographic Information System), czyli system informacji przestrzennej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie gromadzi informacje dotyczące: terenu, …