UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Elewacje

40_16.jpg

W lecie 2003 rozpoczęły się szeroko zakrojone prace konserwatorsko – restauratorskie, poprzedzone badaniami przy elewacjach pałacowych. Działania te zaczęto od prawego skrzydła (elewacja północna południowego skrzydła pałacu) od bardzo dokładnego rozpoznania zabytku. Wykonano ogromną ilość odkrywek stratygraficznych, mających przybliżyć wykonawcom układ warstw technologicznych występujących na elewacjach pałacowych. Pobrane w trakcie tych czynności próbki poddano badaniom laboratoryjnym. Zaczęto w tym czasie wstępnie opracowywać nowoczesną dokumentację konserwatorską.

Konieczność podjęcia prac była wymuszona przez bardzo zły stan zachowania pałacu, który od dawna wymagał podjęcia kompleksowych działań (szczególnie w obszarach wystroju rzeźbiarskiego, gdzie stan zachowania wymuszał podjęcie natychmiastowych prac interwencyjno – konserwatorskich).

Na podstawie bardzo interesujących (częściowo zaskakujących) wyników badań można było sformułować program restauratorski mający doprowadzić do przywrócenia oryginalnego wystroju kolorystycznego rezydencji pochodzącego z pierwszej ćwierci XVIII w. Istnieje bardzo silne prawdopodobieństwo, iż ta kolorystyka w znacznym stopniu powtarzała układ barwny z czasów króla Jana III. W chwili obecnej prace prowadzone są przy skrzydle północnym palacu od strony dziedzińca. Cały czas działania te są na bieżąco dopełniane nowymi wynikami badań pozyskiwanymi w trakcie realizacji "rebarokizacji" pałacu. W trakcie trwania prac konserwatorsko - restauratorskich wymieniono wszystkie okna pałacowe od strony dziedzińca (wykonując repliki istniejącej do tej pory stolarki), co było podyktowane koniecznością często bardzo złego stanu zachowania stolarki pochodzącej z lat 50 - tych XX w. Wymiana ta jest również wstępnym działaniem do pełnego zabezpieczenia zbiorów zgromadzonych w pałacowych wnętrzach (zarówno pod względem bezpieczeństwa formalnego jak i bezpieczeństwa związanego z tworzeniem najbardziej optymalnych warunków mikrobiologicznych we wnętrzach.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
7a1  konferencja EOG w ogrodach pałacowych_19.09.2011.jpg

Jak Muzeum Pałacu w Wilanowie wykorzystuje środki europejskie – film (film)

Zobacz, jak Muzeum Pałacu w Wilanowie wykorzystuje środki europejskie. Obejrzyj film o konferencji EOG podsumowującej …

palac - wiosna 2011.jpg

Kolory baroku w wilanowskim pałacu (artykuł)

Przez kilka ostatnich lat kostium barwny pałacu w Wilanowie zdążył się nieco zakorzenić w naszej świadomości, może nawet wywołuje mniejsze …

Alegoria_zgody_skrzydlo_boczne_palac_wilanow.JPG

Motywy roślinne w dekoracjach rzeźbiarskich na fasadzie pałacu w Wilanowie (artykuł, Silva Rerum)

Autorzy wszystkich opracowań dotyczących pałacu w Wilanowie zgodnie twierdzą, że oprócz funkcji czysto dekoracyjnych jego wystrój miał nawiązywać do idei …