UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

55_ceramika_mini.jpg

Publikacja rozpoczyna serię “200 lat Muzeum Wilanowskiego”, przedstawiając w skrócie dzieje wilanowskiej kolekcji ceramiki. Wybrane przykłady tego rodzaju sztuki zdobniczej, powstałe od XV do 2. poł. XIX wieku, zestawiono w kolejności rozpoczęcia wytwarzania danego tworzywa na terenie Europy.


Projekt NFOŚiGW I

Prace rewitalizacyjne związane z ukształtowaniem terenu

1_prace rewitalizacyjne związane z ukształtowaniem terenu w ogrodzie wschodnim.jpg