UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Stanisław Kostka Potocki był wielkim erudytą, znawcą sztuki i działaczem oświatowym - człowiekiem przeświadczonym, że polskie warstwy oświecone muszą poznać dorobek nauki europejskiej. Zaliczał się do tych członków późnooświeceniowego establishmentu, którzy - w bardzo trudnych warunkach politycznych - za swe główne zadanie uznali wspieranie rozwoju polskiej kultury.


„Jutrzenka” pędzla J. Reisnera – konserwacja plafonu w Gabinecie Zwierciadlanym

Plafon w Gabinecie Zwierciadlanym przed konserwacją (2005)

63_zwierciadlany callot i sztukat przed kons.jpg