UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

„Muzyczne dzienniki” – jak zwykło się nazywać zapiski Charlesa Burneya z odbytych przez niego podróży, podjętych dla zebrania materiałów dla monumentalnej „Powszechnej historii muzyki” – wydane oryginalnie pod skromnym tytułem „Obecny stan muzyki we Francji i Italii”, stanowią jedno z najcenniejszych i najobszerniejszych źródeł wiedzy o kulturze muzycznej wkraczającej właśnie w okres klasycyzmu Europy.


Rezerwat przyrody Morysin – miejsce spotkania przyrody i historii

Ruiny Rotundy w Morysinie - fot. J. Dobrzańska

Ruiny rotundy. fot. J. Dobrzańska (zdjęcie do artykułu).JPG