UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Prace konserwatorskie w Gabinecie Farfurowym

Uzupełnione fragmenty dekoracji pozłotniczej przed patynowaniem, fot.J.Martusewicz

0951_Gabinet_Farfurowy_konserwacja_fot_J_Martusewicz.JPG