UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

„Historia Polski" Bernarda O'Connora to jedna z najlepszych relacji o Rzeczypospolitej, jakie wyszły spod piór cudzoziemców w siedemnastym wieku. Jej autor - irlandzki katolik, który przeszedł na anglikanizm, osobisty lekarz króla Jana III Sobieskiego, przyrodnik i historyk - przebywał w Polsce zaledwie kilka miesięcy. Mimo to, dzięki wrodzonemu zmysłowi obserwacji, umiejętności korzystania z dostępnych źródeł oraz naukowej pasji, stworzył dzieło niezwykle wnikliwe oraz piękne.


Spacery przyrodnicze bez barier

Ogród barokowy - początek wyprawy w świat bioróżnorodności. W trakcie spaceru w PJM trudniejsze słowa przygotowaliśmy na specjalnych planszach.

Spacer a PJM - 14.09.1401, eea grants (27).jpg