UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Informacje zawarte w gazetach pisanych Andrzeja Cichockiego (i w jego listach do Radziwiłłów) dotyczą najważniejszych wówczas wydarzeń politycznych. Sporo miejsca zajmują też sprawy obyczajowe (życie dworskie, pobyty w Warszawie czołowych magnatów, ich śluby i pogrzeby, miejska kronika kryminalna), jak również doniesienia o pogodzie, pożarach, próbach uporządkowania miasta i budowy kamiennego mostu przez Wisłę.


„Smaki baroku” – wyniki konkursu (2014)

Fragment pucharu Nautilus, 2. poł. XVII w., Hans Ludwig Kienle Młodszy; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, fot. W. Holnicki

Nautilus_konkurs_smak_baner.jpg