UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Oddolne inicjatywy sprawiły, że wychowanie kolejnych pokoleń społeczeństwa Rzeczypospolitej ewoluowało, aż wreszcie doprowadziło w wieku XVIII do nowego podejścia do edukacji i nowego sposobu jej realizacji.


13. Galeria Północna (O pałacu dla dzieci, PJM)

Kamienne posadzki_Galeria Polnocna_fot_ZReszka_2010-06_31491.jpg