UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Śmierć odgrywała ważną rolę w kulturze polskiego baroku. Nie tylko kaznodzieje, ale także rzeźby, obrazy, wiersze - w tym także miłosne - napominały: pamiętaj o śmierci i dobrze się do niej przygotuj... Prawdziwy sarmata brał to sobie do serca; zawczasu przygotowywał nagrobek i trumienny konterfekt, a pogrzeby były wydarzeniem nie lada, oczywiście ze zmarłym w głównej roli.


Przekazanie Polsce dwóch rewindykowanych cennych mebli przez władze Saksonii

Kabinet, warsztat europejski, początek XVIII w., mebel rewindykowany, przekazany Polsce przez władze Saksonii, fot. A. Indyk

kabinet.jpg