UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Jana Reisnera „Kazanie św. Jana Chrzciciela”

Kazanie św. Jana Chrzciciela, mal. Jan Reisner (warsztat?), ok. 1689-1695; kościół sióstr wizytek w Krakowie

Reisner_w_ramie.jpg