UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

W kawiarni, w pubie albo w domowym zaciszu zamożny londyńczyk oddawał się lekturze gazet, regularnie wydawanych i łatwo dostępnych. Około roku 1730 na londyńskim rynku prasy – najbardziej zaawansowanym w Europie – ukazało się nowe medium: miesięcznik, periodyk sumujący w …


Co można zobaczyć w parku

Most rzymski w Parku angielskim, fot. J. Dobrzańska

Wiosna w ogrodach wilanowskich, fot. J. Dobrzańska04.JPG