UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_zegary male.jpg

Na przykładzie niewielkiej kolekcji chronometrów zgromadzonych w Pałacu Wilanowskim możemy zauważyć zmiany w ich rozwoju od XVI do drugiej połowy XIX wieku. W rozważaniach poświęconych starym zegarom równie fascynujące są kolejne modernizacje ich mechanizmów, będące wyznacznikiem postępu technicznego, jak i zmiany form artystycznych, jakie nadawano ich obudowie.


Kufel z grawerowaną dekoracją zakupiony do zbiorów muzeum

aktualność

Kufel z grawerowaną dekoracją, H. Pollman, Gdańsk, 1659-1674, fot. Z. Reszka, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wil.6251

3a.jpg