UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Konserwacja kapy procesyjnej z kościoła pw. św. św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach

Wtórna lniana podszewka kapy z późniejszymi naprawami, fot. B. Kalfas.

Wtórna lniana podszewka kapy z późniejszymi naprawami, fot. B. Kalfas.