UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Informacje zawarte w gazetach pisanych Andrzeja Cichockiego (i w jego listach do Radziwiłłów) dotyczą najważniejszych wówczas wydarzeń politycznych. Sporo miejsca zajmują też sprawy obyczajowe (życie dworskie, pobyty w Warszawie czołowych magnatów, ich śluby i pogrzeby, miejska kronika kryminalna), jak również doniesienia o pogodzie, pożarach, próbach uporządkowania miasta i budowy kamiennego mostu przez Wisłę.


Konserwacja kapy procesyjnej z kościoła pw. św. św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach

Kaptur przywiązany do wątków tkaniny tureckiej za pomocą fragmentu drukowanego lnianego płótna, fot. B. Kalfas.

Kaptur przywiązany do wątków tkaniny tureckiej za pomocą fragmentu drukowanego lnianego płótna, fot. B. Kalfas.