UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

W wiekach XVI i XVII umiejętność budowania wypowiedzi zdobywano dzięki wykształceniu retorycznemu i treningowi pamięci, personifikowanej w mitologii greckiej przez matkę Muz – Mnemozyne. Roman Krzywy odkrywa bogactwo retorycznych strategii wykorzystywanych przez ówczesnych podróżników do opisu różnych typów przestrzeni, miejsc naturalnych i obiektów. Rozmaite literackie relacje z epoki – głównie wspomnienia z podróży, jak również opowieści o cudzych podróżach – przedstawione są na tle dominującej w danym czasie estetyki i w szerszym kontekście społecznym.


Konserwacja kapy procesyjnej z kościoła pw. św. św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach

Fragmenty pasa kapy z widocznymi brzegami warsztatowymi w kolorze kremowym i zielonym (szer. 1cm); w górnej części obu fragmentów zachowała się krajka pozioma z zakończenia kuponu tkaniny.