UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Historia Mniej Znana z... ciekawości | 17 czerwca

aktualność

okulary.jpg

Historia Mniej Znana to cykl spacerów tematycznych po pałacu oraz ogrodach, po wystawach stałych i czasowych adresowanych do odbiorców dorosłych. 

Ciekawość nas napędza, pcha w oceaniczne otchłanie i na wysokogórskie szczyty. Sto miliardów neuronów w naszym mózgu przetwarza setki megabajtów informacji ale nie zawsze znajduje odpowiedź na nurtujące nas pytania. Może właśnie odpowiedzią na nie będą historie tegorocznej Historii mniej znanej.

Najbliższe spacery:

• 17 czerwca 2018 r.:  Ciekawość – klucz do dworskiego sukcesu, czyli o intrygach i etykiecie w XVII wieku

XVII-wieczne dwory królewskie ogarnęła obsesja na punkcie etykiety. Jej nieprzestrzeganie groziło utratą pozycji, przywilejów, a nawet... surowymi karami. Był to pewien rodzaj widowiska, które wpisywało się w teatralność i przepych epoki oraz stwarzało okazję do intryg i gier politycznych. Kluczem do sukcesu było umiejętne korzystanie z przyjętych norm, a także podążanie za ciekawością i podpatrywanie, jak wykorzystują je inni. Jak daleko można było posunąć się w robieniu kariery lub zdobywaniu statusu? Zapraszamy na spacer poświęcony etykiecie na dworze króla Jana III.

__________________________________________________________________________

Godzina: spacery zaczynają się o godz. 13.30.
Rezerwacja: nie obowiązuje, ale grupa może liczyć do 25 osób.
Miejsce zbiórki:
 szatnia w pałacu lub w przypadku spaceru po parku – przy kasie muzeum na przedpolu. 
Bilet: obowiązuje bilet wstępu do pałacu lub do parku. Przed spacerem należy pobrać przypinkę uprawniającą do wzięcia udziału w spacerze (przypinki rozdaje prowadzący spacer).

__________________________________________________________________________

Dodatkowych informacji na temat programu udziela:
Nela Kokoszka
koordynator programów dla dorosłych
nkokoszka@muzeum-wilanow.pl
tel. 22 544 28 38

Podziel się:
Wykop Facebook
szlachcic polski.jpg

Mityczni przodkowie – kim właściwie byli Sarmaci? (artykuł, Silva Rerum)

W epoce staropolskiej przywiązywano dużą wagę do genealogii, poszukiwano jak najdawniejszych przodków, aby wypaść korzystnie w porównaniu z mieszkańcami innych …

Wywód_dembołęcki.jpg

Sarmacki język pierwotny (artykuł, Silva Rerum)

Przez wiele stuleci europejscy myśliciele zastanawiali się nad kwestią pochodzenia języków używanych przez ludzi. Mowa, język artykułowany i możliwość komunikowania …

44_typy szlacheckie_.jpg

Kultura sarmacka (, Silva Rerum)

Sarmatyzm to formacja kulturowa przeważającej części szlachty, niezwykle bogata i oryginalna, stanowiąca o wyjątkowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Sarmacka_pamięć_okładka.jpg

Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem (artykuł)

Sarmatyzm jako nazwa formacji kulturowej narodu szlacheckiego stał się synonimem polskości i polskiej kultury. Ewoluował on przez kolejne stulecia, a w pewnym sensie jest żywy także współcześnie. Eseje opublikowane w tomie są efektem dyskusji uczonych polskich i austriackich na temat koncepcji sarmatyzmu oraz bitwy pod Wiedniem, jej różnych konsekwencji i wywoływanych przez nią skojarzeń.

Zał 2.2_strój męski.jpg

Sarmatyzm (artykuł, Silva Rerum)

Terminem „sarmatyzm” określa się doktrynę ustrojową, ideologię polityczną, styl życia, obyczaje, światopogląd, prąd kulturowy, formację kulturową szlachty Rzeczypospolitej w XVI, …

Sarmacja, 1552-1568; zbiory Biblioteki Narodowej

Cudowne miejsce – Sarmacja (artykuł, Silva Rerum)

Pisarze antyczni Sarmacją określali północną część Europy. Nazwa pochodziła od Sarmatów – wojowniczego ludu irańskiego pierwotnie mającego siedziby nad Morzem …

Pejzaż z odpoczywającymi pasterzami_1.jpg

Od Sarmacji do Arkadii – mitologizacja przestrzeni w kulturze szlacheckiej (artykuł, Silva Rerum)

Ważnej dla danej społeczności przestrzeni nadaje się pozytywne cechy. Tak było z Sarmacją w piśmiennictwie XVI–XVIII w. opisywaną jako mityczna …