UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Warunki i regulamin zwiedzania

Ulgi i zwolnienia z opłat

Zgodnie z Ustawą o muzeach:

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5) kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
5) dzieciom do lat 7.

Bilet "Muzeum za złotówkę" zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1 września 2013 roku przysługuje:

Dzieciom i młodzieży w wieku 716 lat. Bilet obowiązuje na zwiedzanie wyłącznie ekspozycji stałych w pałacu i parku.

Więcej informacji na temat akcji MKiDN „Muzeum za złotówkę” znajdą Państwo tutaj 

 Warunki zwiedzania:

- Grupy wycieczkowe rezerwują bilety na zwiedzanie pałacu przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem: 

 telefonicznie: 22 54 42 850 (od poniedziałku do piątku w godz. 916),
– e-mailowo: bilety@muzeum-wilanow.pl,
online: poprzez moduł rezerwacji online

- Osoby zwolnione z opłat otrzymują bilety bezpłatne jako dowody wejścia do pałacu, parku i na ekspozycje.

- Ceny biletu pełnego i ulgowego na koncerty i inne formy działalności kulturalnej są ustalane indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.

- Wystawy czasowe w Oranżerii goście zwiedzają indywidualnie.

- Czwartek jest dniem bezpłatnego wstępu do pałacu. Z bezpłatnego wstępu tego dnia korzystać mogą jedynie osoby zwiedzające pałac indywidualnie. Goście zwiedzają pałac bez przewodnika. Bezpłatne bilety na określoną godzinę są do odebrania w kasie pałacowej w dniu zwiedzania. Liczba biletów wejściowych ograniczona. 

- Dniem bezpłatnego wejścia do parku jest również czwartek.

- O wcześniej nieplanowanych zmianach w udostępnianiu wystaw muzeum informuje co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

- Fotografowanie i filmowanie we wnętrzach pałacu z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych urządzeń jest zabronione. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym gościom. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.

- Nie wolno opierać aparatów fotograficznych oraz kamer na ścianach, zabytkach, gablotach oraz innych urządzeniach.
- Zabrania się fotografowania oraz filmowania elementów systemów ochrony przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.
- Zastrzega się możliwość zabronienia fotografowania zabytków nie należących do muzeum.

- Na terenie parku można wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe bez opłat, jeśli wykorzystane będą dla celów niekomercyjnych i nie będą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia. W przeciwnym razie konieczna jest zgoda muzeum, zawarta w formie umowy cywilno-prawnej, w której określone będą warunki płatności w zależności od przeznaczenia fotografii lub nagrań i uciążliwości udostępnienia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem zabytków i innych składników majątkowych instytucji.

- W przypadku indywidualnych życzeń, po uprzednim uzgodnieniu, organizujemy odpłatnie grupowe zwiedzanie pałacu i wystaw w godzinach wieczornych, które może być połączone np. z koncertem, wykładami etc. Szczegółowe informacje można uzyskać w muzealnym Dziale Obsługi Publiczności pod numerem tel. (22) 54-42-800 lub za pośrednictwem poczty internetowej: dop@muzeum-wilanow.pl

- Wprowadzanie rowerów i  zwierząt na teren dziedzińca pałacowego oraz parku jest zabronione (nie dotyczy psów przewodników osób niepełnosprawnych). Rowery można pozostawić przed bramą pałacową, przypinając je do specjalnych stojaków.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
grupa z przewodnikiem.jpg

Przewodnicy – informacje praktyczne (artykuł)

Muzeum Pałacu w Wilanowie nie prowadzi usług przewodnickich. Tutaj można znaleźć zasady zwiedzania z przewodnikiem oraz listę osób, które zdały test kompetencyjny organizowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie lub odbyły kursy doszkalające zakończone testem kompetencyjnym.

Przyrodnicze obserwacje w ogrodach. Fot. Monika Klimowicz.jpg

10 zielonych zasad | poradnik dla rodziców w ogrodach (artykuł z wewnątrzną nawigacja)

Gdy dziecko pyta, dlaczego w parku w Wilanowie nie można jeździć na hulajnodze albo co ciekawego można tu robić – dla rodziców planujących wizytę z dziećmi w ogrodach wilanowskich przygotowaliśmy krótki poradnik, który pozwoli odpowiedzieć na wiele nurtujących dzieci pytań.

wprowadzenie_jencow_tureckich_do_wilanowa_plaskorzezba_fasada_palac.jpg

Aktywności edukacyjne dla dorosłych (artykuł)

Rezydencja wilanowska wraz z otaczającym ją ogrodem należą dziś do najcenniejszych pomników polskiej kultury. Aby umożliwić bliższe zapoznanie się z …

top15wilanowa.JPG

Wilanowski Top 15 (multimedium)

Wilanowski Top 15 to najcenniejsze, najbardziej niezwykłe i najpiękniejsze dzieła z kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie. Pochodzą z całego świata …

plan_palacu.JPG

Interaktywny plan pałacu (multimedium)

Historia Pałacu Wilanowskiego rozpoczęła się 23 kwietnia 1677 roku, kiedy to wioska zwana jeszcze Milanów stała się własnością Jana III …

Izabela_Lubomirska_fragment

Portret staropolski w Wilanowie - Lubomirscy (multimedium)

Multimedium Portret staropolski w Wilanowie - Lubomirscy ujawnia tajemnice staropolskiego portretu i wprowadza świat kultury dworskiej, od wieków balansującej na …

70_pic-galeriaportretow-stanislaw_potocki.jpg

Najcenniejszy obraz kolekcji (film)

W Muzeum Pałacu w Wilanowie można oglądać wielki portret konny Stanisława Kostki Potockiego namalowany przez Jacques'a-Louisa Davida, wybitnego malarza Rewolucji Francuskiej, a potem piewcy Napoleona. Film jest opowieścią o tym portrecie, o oświeconym arystokracie, malarzu-rewolucjoniście, koniu i psie...