UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_ksiazka chinska mala.jpg

Dalekowschodnia porcelana i wyroby z laki oraz przedmioty produkowane w Europie na wzór chińskich i japońskich lub dekorowane „w stylu chińskim” zdobiły wnętrza pałacu w Wilanowie od początku jego istnienia. Warto odkryć znaczenie tych niezwykle ciekawych i cennych obiektów.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Języki (nie)obce

zesztyty szkolne Sobieskiego.jpg

9 czerwca niepowtarzalna okazja, by za darmo i w formie zabawy sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego. Wystarczy przyjść o godz. 11.00 do Oranżerii w wilanowskim parku. Warto przy okazji zadać sobie pytanie - jak dawniej radzono sobie z nauką języków obcych? Jan Sobieski władał kilkoma (francuskim, niemieckim, włoskim, łaciną, a także tureckim i tatarskim!). A inni? Czy języki obce naprawdę były im obce? Zapraszamy po szczegóły do "Tematu tygodnia". A o akcji "Wilanów zna angielski" można poczytać tutaj.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
57_michał korybut wiśniowiecki.jpg

„Chrzeszcz” (artykuł, Silva Rerum)

W trakcie pobytu w Rzeczypospolitej Bernard O’Connor poświęcił sporo uwagi zawiłościom języka polskiego. Umieścił go w jednej rodzinie z językami …

Jakub Sobieski, rycina Juliana Schübelera, 1883; Biblioteka Narodowa

Jakuba Sobieskiego praecepta ad filios (artykuł, Silva Rerum)

Nie bez znaczenia pozostaje podobieństwo drogi edukacyjnej młodego Rzymianina i młodego polskiego magnata, który zgodnie z panującym w Polsce przekonaniem …

Jakub Sobieski, rycina Juliana Schübelera, 1883; Biblioteka Narodowa

Instrukcje dla podróżujących młodych szlachciców (artykuł, Silva Rerum)

W XVII i XVIII w. przed wyjazdem młodego szlachcica czy magnata w zagraniczną podróż edukacyjną do Francji, Italii czy też …

57_michał korybut wiśniowiecki.jpg

Niefortunny wybór (artykuł, Silva Rerum)

19 czerwca 1669 r. zgromadzona na polu elekcyjnym na Woli szlachta, odrzucając obce kandydatury, jednogłośnie okrzyknęła królem „Piasta” Michała Korybuta …

44_typy szlacheckie_.jpg

Eques Polonus sum, Latine loquor – Jestem polskim szlachcicem, mówię po łacinie (artykuł, Silva Rerum)

W XVII wieku łacina stanowiła zdaniem jednych drugi, innych – trzeci, po polskim i ruskim, język narodowy Polaków. Popularne są …

46_amor.jpg

Łacina w kulturze polskiego baroku (artykuł, Silva Rerum)

Siedemnasty wiek – wiek kontrreformacji – przebiegał w Polsce bardzo burzliwie. Zasięg i wpływ kultury łacińskiej w tym rejonie Europy …

57_michał anioł palloni, zaślubiny psyche, freski w galerii południowej pałacu wilanowskiego..jpg

Sztuka króla, król sztuki (film)

Wykształcony, obyty w świecie i władający obcymi językami król Jan III był znawcą wojennego rzemiosła, ale też sztuk pięknych i wszelkich nauk. Zasłynął jako mecenas wybitnych malarzy, należał do pierwszego towarzystwa geograficznego na świecie i pisał listy, w których opisywał świat i pięknie wyrażał miłość.