UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Języki (nie)obce

zesztyty szkolne Sobieskiego.jpg

9 czerwca niepowtarzalna okazja, by za darmo i w formie zabawy sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego. Wystarczy przyjść o godz. 11.00 do Oranżerii w wilanowskim parku. Warto przy okazji zadać sobie pytanie - jak dawniej radzono sobie z nauką języków obcych? Jan Sobieski władał kilkoma (francuskim, niemieckim, włoskim, łaciną, a także tureckim i tatarskim!). A inni? Czy języki obce naprawdę były im obce? Zapraszamy po szczegóły do "Tematu tygodnia". A o akcji "Wilanów zna angielski" można poczytać tutaj.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
57_michał korybut wiśniowiecki.jpg

„Chrzeszcz” (artykuł, Silva Rerum)

W trakcie pobytu w Rzeczypospolitej Bernard O’Connor poświęcił sporo uwagi zawiłościom języka polskiego. Umieścił go w jednej rodzinie z językami …

Jakub Sobieski, rycina Juliana Schübelera, 1883; Biblioteka Narodowa

Jakuba Sobieskiego praecepta ad filios (artykuł, Silva Rerum)

Nie bez znaczenia pozostaje podobieństwo drogi edukacyjnej młodego Rzymianina i młodego polskiego magnata, który zgodnie z panującym w Polsce przekonaniem …

Jakub Sobieski, rycina Juliana Schübelera, 1883; Biblioteka Narodowa

Instrukcje dla podróżujących młodych szlachciców (artykuł, Silva Rerum)

W XVII i XVIII w. przed wyjazdem młodego szlachcica czy magnata w zagraniczną podróż edukacyjną do Francji, Italii czy też …

57_michał korybut wiśniowiecki.jpg

Niefortunny wybór (artykuł, Silva Rerum)

19 czerwca 1669 r. zgromadzona na polu elekcyjnym na Woli szlachta, odrzucając obce kandydatury, jednogłośnie okrzyknęła królem „Piasta” Michała Korybuta …

44_typy szlacheckie_.jpg

Eques Polonus sum, Latine loquor – Jestem polskim szlachcicem, mówię po łacinie (artykuł, Silva Rerum)

W XVII wieku łacina stanowiła zdaniem jednych drugi, innych – trzeci, po polskim i ruskim, język narodowy Polaków. Popularne są …

46_amor.jpg

Łacina w kulturze polskiego baroku (artykuł, Silva Rerum)

Siedemnasty wiek – wiek kontrreformacji – przebiegał w Polsce bardzo burzliwie. Zasięg i wpływ kultury łacińskiej w tym rejonie Europy …

57_michał anioł palloni, zaślubiny psyche, freski w galerii południowej pałacu wilanowskiego..jpg

Sztuka króla, król sztuki (film)

Wykształcony, obyty w świecie i władający obcymi językami król Jan III był znawcą wojennego rzemiosła, ale też sztuk pięknych i wszelkich nauk. Zasłynął jako mecenas wybitnych malarzy, należał do pierwszego towarzystwa geograficznego na świecie i pisał listy, w których opisywał świat i pięknie wyrażał miłość.