UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Konserwacja i rekonstrukcja oraz wykonanie kopii dwóch waz z główkami łabędzi i węzłami

Waza z główkami łabędzi po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Fragmenty dwóch waz wiszących z główkami łabędzi i węzłami  to zabytki archeologiczne pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych, znane jedynie z materiałów źródłowych. Wiadomo, że naczynia sprowadził do Wilanowa w połowie XIX w. August Potocki i że wisiały one na Pergoli Południowej przy Ogrodzie Różanym. Prace konserwatorskie i rekonstrukcja pozwoliły pozyskać do zbiorów muzeum kolejne obiekty, co jest nie lada gratką nie tylko dla specjalistów, historyków sztuki, ale też dla wszystkich zainteresowanych dziejami Wilanowa oraz kolekcji muzeum.

Elementy waz ze względu na sposób ich przechowywania: w pudełkach, nieekspozycyjnie, luźno ułożonych, nie dawały wyobrażenia o wyglądzie całych obiektów. Wśród 68 fragmentów na pewno można było wyróżnić brzuśce dwóch naczyń oraz niedopasowane do nich: dwie główki łabędzi, supły zdobionych uch oraz części dwóch zwieńczeń. Obiekty te stanowiły największy, poza znajdującym się w Niemczech, zbiór elementów dekoracji ogrodów wykonanych w brandenburskich wytwórniach ceramicznych.

Po zakończonych pracach konserwatorskich nad fragmentami zrekonstruowane wazy zostały wyeksponowane – ze względu na delikatność zrekonstruowanych uch – na specjalnie przygotowanych postumentach w Pawilonie Rzeźby blisko Ogrodu Różanego. Za to stworzone na ich podstawie, specjalnie ceramiczne kopie zawisły w pierwotnym miejscu oryginałów, tj.: na Pergoli Południowej w Ogrodzie Różanym.

Zadanie zrealizowano jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Fragment malowidła naściennego w Sali Uczt po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015 (artykuł)

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Zakres projektu objął aż 26 działań, a jego wartość wyniosła blisko 19 mln zł.

_DSC5073_kopie rzezb Redlera_2014-11_3 fot_I_Fuks-Rembisz.jpg

Kopie barokowych rzeźb z warsztatu J.Ch. Redlera – 2014 r. (artykuł)

Kolejny fascynujący projekt Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dobiegł końca. …

44_august potocki.jpg

August Potocki, właściciel Wilanowa (artykuł, Silva Rerum)

August Potocki (1806–1867), starszy syn Aleksandra i Anny z Tyszkiewiczów, wnuk Stanisława Kostki, z działów rodzinnych otrzymał klucz wilanowski, dobra …

Konserwacja Pokój o Trzech Oknach POIiŚ 2015 fot. J. Andrzejewski (14).JPG

Prace konserwatorskie w Pokoju o Trzech Oknach POIiŚ 2015 (album zdjęć)

Restauracja Pokoju Cichego zrealizowana została jako część zadania: Całościowa konserwacja i restauracja Sali Uczt i przylegających do niej dwóch klatek …

Konserwacja Sala Uczt EFRR-POIiŚ 2015, fot. W. Holnicki (1).jpg

Film „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” (film)

Projekt „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” był prawdopodobnie najtrudniejszym wśród wszystkich, które zrealizowaliśmy w …