UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

W prezentowanym tomie, zawierającym dziesięć artykułów, znawcy epoki staropolskiej przyglądają się dziejom władcy i państwa w okresie między Chocimiem a Wiedniem, gdy Rzeczpospolita po raz ostatni w swej przedrozbiorowej historii odgrywała ważną, a często decydującą rolę na arenie europejskiej. Badaczy interesuje życie wewnętrzne państwa, zwłaszcza system parlamentarny, jak i polityka zagraniczna, która doprowadziła Lwa Lechistanu pod mury Wiednia i do namiotów wielkiego wezyra. Czasy były gorące, pasjonujące i pełne niespodziewanych zwrotów akcji – i taka niech będzie lektura tej książki.Korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i jego gości w świetle lat 2004 - 2019.

flagaUE.png

O tym jak dobrze się stało, że 15 lat temu Polska stała się członkiem wspólnoty europejskiej, mówi się wiele. Ta okrągła rocznica sprawia, że i dla naszego muzeum jest to czas refleksji i podsumowań. Co udało nam się osiągnąć? Czy wykorzystano szansę na rozwój? A może minusy przewyższyły korzyści? 

Bez żadnej wątpliwości możemy stwierdzić, iż Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie skorzystało z dobrodziejstw płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zmiany, wręcz cywilizacyjne, dotyczyły zarówno podejścia do ochrony oraz zabezpieczeń, jak i udostępniania zabytków wchodzących w skład królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego.   

Do osiągnięcia tego efektu przyczyniły się fundusze strukturalne UE, które pozwoliły na zrealizowanie serii projektów. Dzięki nim podjęto prace z zakresów: remontowo-adaptacyjnych, konserwatorskich, przyrodniczych, digitalizacyjnych, badawczych, archeologicznych, edukacyjno-informacyjnych i turystycznych.

Warto wspomnieć, iż od 2005 r. z samego tylko Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 60.000.000 zł. na wdrożenie pięciu wieloletnich projektów.

Gdyby nie wsparcie uzyskane w ramach otrzymanej dotacji unijnej, również aktualnie realizowany projekt na 11.000.000 zł nie miałby szans na rozpoczęcie. Jesteśmy więc już od 15 lat, podobnie jak inne instytucje, beneficjentami podejścia do kultury europejskiej, którego źródeł można upatrywać jeszcze u „Ojców Założycieli” europejskiej wspólnoty.

logotypy POIiŚ3

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
7a1  konferencja EOG w ogrodach pałacowych_19.09.2011.jpg

Jak Muzeum Pałacu w Wilanowie wykorzystuje środki europejskie – film (film)

Zobacz, jak Muzeum Pałacu w Wilanowie wykorzystuje środki europejskie. Obejrzyj film o konferencji EOG podsumowującej …

warsztaty_kulinarne_dzieci_Wojciech_Holnicki_5.jpg

„Miejsce przy królewskim stole” wśród zwycięzców Nagród Dziedzictwa Europejskiego / Nagród Europa Nostra 2019 (artykuł)

Haga, 21 maja 2019 roku – Dziś poznaliśmy zwycięzców Nagród Dziedzictwa Europejskiego / Nagród Europa Nostra 2019, najbardziej prestiżowego europejskiego …