UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Leonardo w Wilanowie – seminarium postażowe

aktualność

LdV - seminarium.jpg

Leonardo w Wilanowie - seminarium zamykające cykl staży zawodowych pracowników Muzeum Pałacu w Wilanowie

 Muzeum Pałacu w Wilanowie 17 września 2013 r. zorganizowało seminarium podsumowujące projekt zrealizowany we współpracy z siecią europejskich rezydencji królewskich Association des Résidences Royales Européennes. Celem projektu była wymiana kompetencji i dobrych praktyk muzealnych.

Dzięki dofinansowaniu z programu Leonardo da Vinci w okresie od marca do lipca 2013 roku pracownicy Muzeum Pałacu w Wilanowie odbyli profesjonalne staże w królewskich rezydencjach w Wersalu oraz Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Były one naturalnym rozwinięciem kontaktów nawiązanych w czerwcu 2006 roku, kiedy to Muzeum Pałacu w Wilanowie zostało członkiem Association des Résidences Royales Européennes, oraz doświadczeń z poprzedniego projektu stażowego.

1winnice.jpg

Celami wilanowskiego projektu Wymiana doświadczeń w Europie – wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzeów rezydencji były: umożliwienie dostępu do praktyk i standardów instytucji partnerskich, identyfikacja potrzeb i oczekiwań publiczności muzealnej, weryfikacja metod kontroli konserwatorskiej i zarządzania opieką nad zabytkami na poziomie międzynarodowym. Inicjatywa stanowi szansę dla polskich muzealników, umożliwiając pozyskanie środków na rozwój kompetencji zawodowych na poziomie europejskim. Wspólnym mianownikiem wszystkich staży były komunikacja społeczna oraz rozwój systemu pracy zadaniowej, a wartością dodaną okazało się doświadczenie ekwiwalentnej wymiany, kompetencje polskich stażystów zostały uznane w wiodących muzeach europejskich. 

Seminarium, w którym uczestniczyli pracownicy polskich muzeów, dało możliwość zapoznania się z rezultatami staży realizowanych w prestiżowych europejskich rezydencjach królewskich oraz podzielenia się wiedzą specjalistyczną z różnych obszarów muzeologii: konserwacji, dokumentacji archeologicznej, zarządzania kolekcją, edukacji, promocji i foundraisingu.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami podsumowującymi staże:

Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Małgorzata Zając 

Staż w Établissement Public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles, W wersalskim Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Milena Szymelfejnik

Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Jedno miejsce, wiele wątków, dr Julia Dobrzańska, Adam Grabiński, dr Joanna Paprocka-Gajek

Wersal – doświadczenia stażowe konserwatorów i archeologa, Tomasz Majcherek, Marya Nawrocka-Teodorczyk, Diana Święcka

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 

DG Edukacja i Kultura

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

Leonardo w Wilanowie

Muzeum Pałac w Wilanowie/Leonardo

Podziel się:
Wykop Facebook