Misja Jana Chryzostoma Gnińskiego do papieża Klemensa X ze sztandarem zdobytym przez hetmana Sobieskiego pod Chocimiem
Tematy:

Źródła pochodzenia:Typ:Sortowanie:


Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


Misja Jana Chryzostoma Gnińskiego do papieża Klemensa X ze sztandarem zdobytym przez hetmana Sobieskiego pod Chocimiem Hanna Osiecka-Samsonowicz