Nieznany portret króla Jana III Sobieskiego. Przyczynek do ikonografii królewskiej
Tematy:

Źródła pochodzenia:Typ:Sortowanie:


Kolejność:


Autor:


Data umieszczenia:
Od:
Do:
WCAG 2.0

filtry i sortowanie
indeksy


Nieznany portret króla Jana III Sobieskiego. Przyczynek do ikonografii królewskiej Krystyna Sarnowska-Jackowska