UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Książka obejmuje zarówno dzieje rezydencji, jak też opis pałacu, jego wnętrz, ogrodu i otoczenia. Praca ma charakter małej monografii zabytku, mogącej jednocześnie towarzyszyć zwiedzaniu Wilanowa dzięki odpowiedniemu układowi treściowemu i graficznemu. Uwzględnia wyniki najnowszych odkryć archeologicznych i konserwatorskich oraz szeregu badań naukowych.Nuncyusz Pallavicino i Hrabia Wilczek u Sobieskiego

Sobiesciana

Reprodukcja gazetowa obrazu Wojciecha Gersona ukazująca przybycie do Sobieskiego posłów papieża Innocentego XI i cesarza Leopolda I: nuncjusza Opizio Pallaviciniego i hrabiego Heinricha von Wilczek. Sobieski ukazany w centrum kompozycji, w polskim stroju, wsparty oburącz na szabli. Przed nim przyklękający, ubrany w zachodni strój hrabia Wilczek oraz wznoszący ręce, odziany w habit i biret, nuncjusz apostolski. Po prawej stronie Sobieskiego postać starca, a za królem widoczni trzej młodzi dworzanie. Scena rozgrywa się na krużganku zamkowym.

Druk oparzony podpisami. Ponad kompozycją: Premium bezpłatne dla prenumeratorów Tygodnika Ilustrowanego za kwartał III 1882 roku. Pod kompozycją sygnatury wydawcy i drukarza: Drukiem Józefa Ungra, Warszawa Nowolipki Nr 3; Drukował na maszynie pośpiesznej St. Błeszyński. Poniżej tytuł kompozycji: Nuncyusz Pallavicino i Hrabia Wilczek u Sobieskiego. Rysunek Wojciecha Gersona. U dołu karty dopisek cyrylicą: Дозволеио Цензурою. Варшава 18 Септябра 1882 г.

Julian Schübeler był warszawskim drzeworytnikiem czynnym w latach 1865-1889, związanym z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Klosami".

 

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook