UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

W wiekach XVI i XVII umiejętność budowania wypowiedzi zdobywano dzięki wykształceniu retorycznemu i treningowi pamięci, personifikowanej w mitologii greckiej przez matkę Muz – Mnemozyne. Roman Krzywy odkrywa bogactwo retorycznych strategii wykorzystywanych przez ówczesnych podróżników do opisu różnych typów przestrzeni, miejsc naturalnych i obiektów. Rozmaite literackie relacje z epoki – głównie wspomnienia z podróży, jak również opowieści o cudzych podróżach – przedstawione są na tle dominującej w danym czasie estetyki i w szerszym kontekście społecznym.Ochrona prawna znaków graficznych i słownych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informacja o poddaniu ochronie prawnej znaku graficznego i znaków słownych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie informuje, że posiada na mocy ustawy Prawo własności przemysłowej prawo wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP znaków towarowych.

Znaki graficzne:

prawo ochronne nr 257061 logo.jpg

Logo – nr prawa ochronnego: 257061zastrzeżony znak graficzny_elewacje.jpg

Znak przedstawiający elewację frontową pałacu – nr prawa wyłącznego: 201778. Prawo ochronne zostało przedłużone i jest aktualne – zobacz tutaj.


Znaki słowne:

zastrzeżony znak towarowy_Folwark Królewski.jpg

Folwark Królewski – nr prawa wyłącznego: 225294zastrzeżony znak towarowy_Folwark Wilanowski.jpg

Folwark Wilanowski – nr prawa wyłącznego: 225295zastrzeżony znak towarowy_Rezydencja Królewska w Wilanowie.jpg

Rezydencja Królewska w Wilanowie – nr prawa wyłącznego: 225296zastrzeżony znak towarowy_Pałac w Wilanowie.jpg

Pałac w Wilanowie – nr prawa wyłącznego: 225297Zastrzeżony znak towarowy_Pałac Królewski w Wilanowie.jpg

Pałac Królewski w Wilanowie – nr prawa wyłącznego: 225298zastrzeżony znak towarowy_rezydencja wilanowska.jpg

Rezydencja Wilanowska – nr prawa wyłącznego: 225721zastrzeżony znak towarowy_Morysin.jpg

Morysin – nr prawa wyłącznego: 229547zastrzezony znak towarowy_Villa_Nova.jpg

Villa Nova – nr prawa wyłącznego: 259879Muzeum zawraca uwagę, że na mocy uzyskanych uprawnień może żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem prawa, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (art. 285 i art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

Podziel się:
Wykop Facebook
2011-03-29