UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Stanisław Kostka Potocki był wielkim erudytą, znawcą sztuki i działaczem oświatowym - człowiekiem przeświadczonym, że polskie warstwy oświecone muszą poznać dorobek nauki europejskiej. Zaliczał się do tych członków późnooświeceniowego establishmentu, którzy - w bardzo trudnych warunkach politycznych - za swe główne zadanie uznali wspieranie rozwoju polskiej kultury.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu – 2017

prace_przy_herkulesach1.jpg

Pierwszy rok pracy przy każdym projekcie, bazującym na dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, jest zawsze trudny. Wiąże się bowiem zarówno z wyborem wykonawców dla poszczególnych zadań, jak i na ogół z faktycznym rozpoczęciem prac. Tak było i tym razem, w przypadku projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego” – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”. W roku 2017 udało nam się:

  1. Wyłonić wykonawców prac w ramach przeprowadzonych 11 postępowań przetargowych oraz 3 zapytań ofertowych.
  2. W ramach Zadania nr 1 pn. Prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne i zabezpieczające w galeriach ogrodowych i Lapidarium na parterze pałacu – zakończyć prace merytoryczne w galerii północnej oraz rozpocząć przygotowania do działań w Lapidarium i galerii południowej. Ukończone zostało również działanie polegające na wykonaniu dokumentacji fotogrametrycznej trzech pomieszczeń pałacu, w tym skanowania laserowego i fotografii cyfrowych oraz  opracowania związanej z tymi pracami dokumentacji.
  3. Dla Zadania nr 2 pn. Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu – trwa rozpoczęta w 2017 roku procedura wyłonienia wykonawcy w ramach tzw. dialogu technicznego.
  4. Jeśli chodzi o Zadanie nr 3 pn. Konserwatorski remont dachu skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie – zostało zakończone, odebrano i rozliczono już wszystkie prace techniczne.
  5. W ramach Zadania nr 4 pn. Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii – rozpoczęte zostały roboty budowlane przy izolacjach budynku, połączone z badaniami archeologicznymi.
  6. W ramach Zadania nr 5 pt.  Konserwacja czterech figur Herkulesów wraz z postumentami oraz wykonanie ich kopii – zakończone zostały prace przy konserwacji 2 rzeźb i postumentów. Powstały również ich modele gipsowe, które posłużą do wykonania kopii.
  7. W ramach Zadania nr 6 – Trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów – przeprowadzona została digitalizacja 4 rzeźb biskwitowych (z nieszkliwionej porcelany). Wykonano również digitalizację pierwszego z dwóch wnętrz pałacowych (Antygabinet Królowej) oraz przeprowadzono pierwszą serię badań zmian starzeniowych, występujących na elewacjach pałacu. Dla realizacji niniejszego zadania zakupiony został niezbędny sprzęt komputerowy.
  8. W ramach zadania nr 7 – Promocja – wykonana została i zamontowana tablica informująca o projekcie. Zorganizowano konferencję inaugurującą projekt. Postępy prac remontowych i konserwatorskich relacjonowane są na bieżąco na stronie internetowej muzeum (w językach polskim i angielskim) oraz na profilu muzeum na Facebooku. Rozpoczęto także realizację dwóch filmów: jednego, pokazującego percepcję zabytkowych wnętrz pałacu przez zwiedzających oraz filmu dokumentującego realizację i efekty projektu (oba filmy przygotowane zostaną w wersji językowej polskiej i angielskiej).
  9. Wdrażając i koordynując realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, a także harmonogramu płatności, wprowadzono 4 aneksy do umowy dofinansowania, jak również opracowano i wykonano 4 wnioski o płatność. 

Widać więc wyraźnie, że powołany w muzeum „Zespół ds. realizacji, rozliczenia i utrzymania uzyskanych efektów” wykonał w roku 2017 ogromną pracę. Zdajemy sobie sprawę, że przebieg prac bywa niekiedy utrudnieniem dla zwiedzających wilanowską rezydencję, a jego uciążliwości odczuwają także pracownicy muzeum, których biura sąsiadują często z obszarem intensywnych prac budowlanych i konserwatorskich. Na pewno jednak efekty, które zobaczymy pod koniec 2019 roku, będą olśniewające.

Logotypy POIiŚ3

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Ogród Północny 02.jpg

Remont dachu – pierwsze zadanie zakończone (artykuł)

Bardzo trudnym logistycznie elementem przeprowadzonego obecnie remontu dachu skrzydła północnego pałacu w Wilanowie był demontaż 12 ciężkich i dużych, od …

Pałac w Wilanowie od strony ogrodu, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt a zamówienia publiczne (artykuł)

To głównie dzięki zamówieniom publicznym realizowane są poszczególne zadania projektu o nazwie: „Restauracja 
i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – …

1_Biskwit_Pomiar w 3d.jpg

Dokładne skanowanie dla potrzeb dokumentacji (artykuł)

W IV kwartale 2017 roku w Muzeum Pałacu Króla III Jana w Wilanowie rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Wykonanie trójwymiarowej …