UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Stemmaty były na tyle rozpowszechnione w drukach wydawanych od XVI do połowy XVIII wieku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, że należałoby mówić o nich jako o pewnym fenomenie staropolskiej kultury. Były to struktury słowno-obrazowe złożone z herbu i krótkiego wiersza, które pełniły funkcję panegiryczną i propagandową. Poprzedzały zarówno mowy weselne czy pogrzebowe, jak i teksty polityczne. Zawarte w nich treści pozwalają poznać fascynujący świat sztuki propagandowej.Polonia Respirans. Opt[imo] Max[imo] Principe, Joanne III. Rege Heroe, Magnoq[ue] Duce Lithvaniae, Russiae, (...) Quietem Rerum, Cum Omni Illa Orientis Mole, Et Legionibus Scythicis, Apud Zorawno XVI. Octobr[is] Anno cIɔ Iɔc LXXVI. Stipulato

Sobiesciana

Opublikowany w Gdańsku, prawdopodobnie w drukarni Dawida Fryderyka Rhete, panegiryk ku czci Jana III Sobieskiego z okazji jego zwycięstwa w bitwie pod Żurawnem. Laudacja została napisana w dystychu elegijnym (heksametr daktyliczny katalektyczny i pentametr daktyliczny akatalektyczny) przez późniejszego burmistrza Gdańska Johanna Ernesta Schmiedena. Z okazji zwycięskiej bitwy autor wspomina także Chocim i Trembowlę, dzięki którym nastał wyczekiwany pokój. W utworze znajduje się sporo nawiązań do antyku: do Lechitów zwraca się Fortuna, wspomniana jest walka Eneasza z Turnusem, a także bogowie Janus, Jowisz i Mars.

logo POIiŚ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook