UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Porozumienie o współpracy Muzeum Pałacu w Wilanowie i Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi

podpisanie_porozumienia_jaskanis_jacewicz.jpg

10 czerwca 2015 roku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi (NGAB) w Mińsku podpisały porozumienie o współpracy na lata 2015–2020.

To znaczące wydarzenie miało miejsce w trakcie wizyty dyrekcji Archiwum: Dzmitryja Yatsevitscha, Dyrektora Naczelnego oraz Dzianysa Liseichykaua, Zastępcy Dyrektora Archiwum w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Celem spotkania było omówienie perspektyw badawczych obu instytucji ze wskazaniem wspólnych tematów. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentujący Departmanet Dziedzictwa Kulturowego: dr Dorota Janiszewska-Jakubiak i dr Piotr Szpanowski, jak również przedstawiciel Ambasady Republiki Białoruś w Polsce: Radca Eduard Schvaiko, Dyrektor Centrum Kultury Białorusi.

sklad_osob_obecnych_podczas_podpisania_porozumienia.jpg

Przedmiotem podpisanego porozumienia jest szeroko rozumiania współpraca badawcza oraz popularyzatorska, związana z opracowywaniem oraz udostępnianiem w formie publikacji niezwykle cennych materiałów archiwalnych, związanych z historią rodu Sobieskich i będących w posiadaniu Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku. Współpraca obu instytucji – Muzeum i Archiwum – oparta o ich bogate i zróżnicowane doświadczenie przyczyni się do komplemetarnej wymiany kompetecji.

Realizacja planów rozłożona jest z konieczności na wiele lat. Wpłynęło na to szereg okoliczności – ogrom zbiorów NGAB, potrzeba prowadzenia prac poza granicami Polski, wreszcie trudności związane z opracowaniem pozyskanych materiałów. Jednak dzięki wytrwałej pracy muzealników z Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz współpracującego z nim solidnego zespołu badaczy oraz wsparciu finansowemu MKiDN można żywić nadzieję, ze praca ta nie pójdzie na marne. Szczególnie cieszy nawiązanie współpracy z NGAB, którego dyrekcja okazał się być życzliwie nastawiona do pomysłu współpracy przy opracowaniu zbiorów Sobieskich. W planach na najbliższą przyszłość zostały zapisane m. in. wspólne seminaria badawcze, edycja materiałów źródłowych oraz działania popularyzatorskie

Mamy zatem nadzieję, że efektem zaangażowania tak wielu osób i instytucji będzie wzrost zainteresowania dziejami domu Sobieskich oraz Rzeczpospolitej epoki baroku, tak w kołach naukowych, jak i wśród licznego grona pasjonatów historii.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook

Opracowanie pod kątem wydawniczym Archiwum Sobieskich z Oławy (Fond 695, op. 1) (artykuł)

Archiwum Sobieskich z Oławy (Fond 695, op. 1) Przed Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pojawiła się perspektywa podjęcia badań …

Skanowanie Archiwum Radziwiłłów (Fond 694) (artykuł)

Archiwum Radziwiłłów (Fond 694) W ramach umowy o współpracy z Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi (NGAB) w Mińsku oraz dzięki uzyskanemu kolejnemu …

ad_villam_okladka-minsk.jpg

Źródła do dziejów Sobieskich z Archiwum w Mińsku i zbiorów francuskich (artykuł)

Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі) posiada jeden z najbogatszych i ciekawych zasobów archiwaliów do dziejów epoki staropolskiej. Co ciekawe, jest on jak dotąd dość słabo rozpoznany przez polskich badaczy. Siódmy tom serii „Ad Villam Novam” prezentującej archiwalia związane z rezydencją wilanowską zawiera efekty badań prowadzonych przez Krzysztofa Kossarzeckiego, pracownika Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej.

57_01_herb janina.jpg

Materiały dotyczące Sobieskich w Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku (artykuł, Ad Villam Novam)

Pozornie wydawać by się mogło, że o historii rodziny Sobieskich napisano już wszystko i trudno będzie znaleźć nowe źródła w …

Sobieski w otoczeniu rodziny.jpg

Tajemniczy Fond 694 w Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku (artykuł)

Wybuch II wojny św. i zmiany polityczne po jej zakończeniu odcięły polskim historykom dostęp do archiwów pozostałych na dawnych Kresach …