UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Praca w Dziale Ogrodowym | zgłoszenia do 19 kwietnia

Parkowanie 2016_6_Monika_Klimowicz.jpg

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa) poszukuje współpracownika do Działu Ogrodowego na stanowsko: Ogrodnik szklarniowy.

OPIS STANOWISKA (podstawowe obowiązki):

 • Produkcja szklarniowa (rośliny ozdobne, rośliny egzotyczne, zioła, warzywa) według ustalonego planu;
 • Pielęgnacja produkowanych roślin ozdobnych w szklarniach;
 • Pielęgnacja i rozmnażanie roślin egzotycznych (w tym przesadzanie, podlewanie roślin wywożonych na okres letni do ogrodu);
 • Utrzymanie porządku wewnątrz szklarni oraz przechowalni roślin egzotycznych;
 • Pielęgnacja wybranych klombów i kwietników na terenie parku (w tym sadzenie roślin, odchwaszczanie, podlewanie).

WYMAGANIA:

 • podstawowa znajomość uprawy roślin jednorocznych;
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy fizycznej;
 • dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w pracy przy uprawie roślin egzotycznych i udokumentowane wykształcenie ogrodnicze. 

OCZEKIWANIA:

 • wysoka kultura osobista;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • rzetelność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność przekazywania wiedzy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • elastyczność.

OFERUJEMY:

 • umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie zawierana na cały rok kalendarzowy z możliwością przedłużenia na rok następny);
 • stawkę godzinową wynagrodzenia 18,00 zł brutto (płatność miesięczna na podstawie rejestru godzin pracy);
 • pracę w doświadczonym zespole szklarniowym;
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez pracę na terenie zabytkowego założenia ogrodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV. Załącznik w postaci referencji z poprzedniego miejsca pracy będzie dodatkowym atutem.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 19 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres: ogrody@muzeum-wilanow.pl, w tytule maila podając: Ogrodnik szklarniowy – praca

Informujemy, że z wybranymi na podstawie otrzymanych zgłoszeń kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się do dnia 23 kwietnia 2019 r.

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pllub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.plwe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Ogród włoski na tarasie górnym, fot. W. Holnicki.jpg

Historia parku (artykuł)

W czasach Jana III równolegle do budowy wilanowskiego pałacu trwało zakładanie pięknych ogrodów, folwarku wraz z budynkami gospodarczymi oraz zwierzyńca.

top_maly_cunctis.jpg

Historia instytucji (artykuł)

Muzeum wilanowskie jest najstarszym polskim muzeum sztuki. Zostało założone w 1805 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich.