UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Śmierć odgrywała ważną rolę w kulturze polskiego baroku. Nie tylko kaznodzieje, ale także rzeźby, obrazy, wiersze - w tym także miłosne - napominały: pamiętaj o śmierci i dobrze się do niej przygotuj... Prawdziwy sarmata brał to sobie do serca; zawczasu przygotowywał nagrobek i trumienny konterfekt, a pogrzeby były wydarzeniem nie lada, oczywiście ze zmarłym w głównej roli.Pracownia Dokumentacji Trójwymiarowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

film

Pierwszy film pokazuje działalność Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej, funkcjonującej dzięki współpracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Nasze osiągnięcia prezentujemy na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Zdjęcia wykonano we wnętrzach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Realizacja filmu: K. Lech, J. Rutkiewicz, W. Załuski (2015).

Niektóre elementy wyposażenia pracowni i działania zaprezentowane w filmie zostały zrealizowane w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Music: "Into the Storm Orchestra - Epic" by Brandon Liew
From the Free Music Archive
CCPoniżej znajdują się dwie animacje pokazujące efekty trójwymiarowej dokumentacji figur ceramicznych. Technologia pozwalająca na tak precyzyjne skanowanie obiektów zabytkowych (w przypadku opisywanego modelu niepewność pomiarowa wynosi 10 µm) rozwijana jest w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od 2007 roku we współpracy z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Znajdujące się w zbiorach muzeum rzeźby o wymiarach 18,8 x 7,4 x 7,0 cm (Wielka Herkulanka) i 21 x 9,5 cm (Bachus) zostały zeskanowane w rozdzielczości przestrzennej wynoszącej 2500 punktów na mm2 (co odpowiada odległości 20 µm pomiędzy punktami w chmurze pomiarowej, będącej podstawowym efektem skanowania). Cała wykonana dokumentacja prezentowanych zabytków obejmuje 280 sekwencji pomiarowych (Wielka Herkulanka) lub 578 (Bachus), co przekłada się na 120 GB (Wielka Herkulanka) czy też 216 GB (Bachus) danych pomiarowych. Animacje wykonane zostały w oparciu o model składający się z 880-889 milionów punktów (wielkość modelu to 26 GB). W wyniku wspólnie prowadzonych prac powstają zarówno prototypy stanowisk pomiarowych wykorzystujących technikę skanowania z oświetleniem strukturalnym, jak również oprogramowanie sterujące pomiarami. Jednym z efektów współpracy jest program umożliwiający wizualizację bardzo gęstych chmur punktów (został on wykorzystany przy tworzeniu prezentowanej animacji).

Animacje wykonane zostały w ramach projektu „Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (etap III)” realizowanego w konkursie WPR Kultura +.
Autor animacji: J. Rutkiewicz


Trójwymiarowe modele wybranych obiektów z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie można zobaczyć w serwisie Sketchfab.Logotypy POIiŚ2


Logotyp Kultura +

baner_POIS_skan_3D_pion.jpg

Wykonanie trójwymiarowej dokumentacji kolekcji zbiorów (artykuł)

Zadanie „Wykonanie trójwymiarowej dokumentacji kolekcji zbiorów” objęło dwa zakresy działań o całkowicie odmiennej specyfice, prowadzonych przy dwóch zupełnie odmiennych grupach …

Gabinet Chiński Króla, fot. W. Holnicki.jpg

Gabinet Chiński Króla (film)

Film prezentuje jedno z najbardziej niezwykłych wnętrz pałacowych w Polsce - Gabinet Chiński Króla w pałacu w Wilanowie. W czym …