© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   09.09.2019

Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na dwie częśc. Część nr 1: Stacja robocza z monitorem - 4 szt. Część nr 2: Notebook - 1 szt.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: KF.AZ.2401.16.AZ.2019

opublikowano 17.09.2019 r.

opublikowano 20.09.2019 r.

opublikowano 30.09.2019 r.