© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   21.03.2019

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad usługami i robotami budowlanymi dla: budowy zewnętrznych linii kablowych na trasie: budynek Stajni – budynek Kuchni Królewskiej oraz remontu dachu budynku dawnej Słodowni.

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: KF.AZ.2401.1.JM.2019

21 marca 2019 r. opublikowano:

29 marca 2019 r. opublikowano:

03 kwietnia 2019 r. opublikowano: