© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   20.01.2015

Program Kultura Dostępna

Zapraszamy na spotkania ze sztuką, historią, kuchnią staropolską i przyrodą, które stanowią znakomity sposób na spędzenie wolnego czasu, a w dodatku są bezpłatne! 

Po raz kolejny Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”. To program dla osób, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do kultury. Poprzez udział w programie Muzeum Króla Jana III w Wilanowie realizuje ideę, która przyświeca mu od wieków. W 1805 roku Stanisław Kostka Potocki, ówczesny właściciel rezydencji wilanowskiej, udostępnił publiczności zgromadzoną w pałacu kolekcję sztuki. Zgodnie z jego wolą było to muzeum otwarte dla wszystkich. Dzieła sztuki miały służyć nie tylko edukacji artystycznej, ale także kształtować gusta estetyczne ówczesnych Polaków. Tak jest do dziś. Wilanów pozostaje miejscem przyjaznym dla wszystkich zwiedzających oraz otwartym na ich potrzeby i zainteresowania.

Do skorzystania z oferty zapraszamy w szczególności:

  • szkoły z małych miejscowości i wsi;
  • szkoły gastronomiczne;
  • ośrodki socjoterapii, świetlice socjoterapeutyczne oraz lokalne ośrodki kultury;
  • domy dziecka, wioski dziecięce i rodzinne domy dziecka;
  • grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.


Tego roku w Wilanowie na chętnych czeka aż 700 bezpłatnych zajęć edukacyjnych, w tym:

  • 79 różnorodnych aktywności edukacyjnych dla gości indywidualnych i rodzin z dziećmi (spotkania muzealne, warsztaty malarskie, kaligraficzne i historyczne),
  • 50 aktywności edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami (warsztaty  dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu, cykl warsztatów dla osób  głuchoniewidomych, warsztaty w ramach cyklu Tyflowilanów, działania w  ramach Tygodnia Kultury bez Barier, lekcje w ramach Dnia Osób Niepełnosprawnych),
  • 571 zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych (w tym 70 warsztatów kulinarnych, a także lekcje i warsztaty historyczne i przyrodnicze dla dzieci i młodzieży oraz spacery tematyczne dla dorosłych).

Udział w programie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, w przypadku zajęć dla grup zorganizowanych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

Zapraszamy!

Zachęcamy też do zapoznania się z otwartymi zasobami wiedzy. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. PASAŻ WIEDZY MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE – KLIKNIJ TUTAJ.

Więcej Kultury Dostępnej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – TUTAJ.