© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   03.06.2019

Przeprowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających inwestycję - wraz z opracowaniem wyników tych badań – we wschodniej części Alei Grabowej na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Znak sprawy: KF.AZ.2401.6.JM.2019

03 czerwca 2019 r. opublikowano:

11 czerwca 2019 r. opublikowano:

25 czerwca 2019 r. opublikowano: