© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   29.05.2019

Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, zainstalowaniu i uruchomieniu specjalistycznego sprzętu ekspozycyjnego: trzech gablot i kiosku multimedialnego na potrzeby Nowej Wystawy w Korytarzu przy Pokojach Chińskich

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne do których zastrosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, zainstalowaniu i uruchomieniu specjalistycznego sprzętu ekspozycyjnego: trzech gablot i kiosku multimedialnego na potrzeby Nowej Wystawy w Korytarzu przy Pokojach Chińskich Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w ramach zadania "Nowa Ekspozycja przy Gabinetach Chińskich - przywracanie pamięci o kolekcjach St. K. Potockiego i jego potomnych" współfinansowanych w ramach "Dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury"

Znak sprawy: KF.AZ.2401.8.AZ.2019

Opublikowano 04.06.2019

Opublikowano 07.06.2019

Opublikowano 18.06.2019

Opublikowano 15.07.2019