© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   31.10.2018

Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018, poz. 395 ze zmianami)

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000,00 euro

31 października 2018 r. opublikowano:

2 listopada 2018 r. opublikowano:

6 listopada 2018 r. opublikowano: