© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Współpraca międzynarodowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

W początku 2006 r. Muzeum Pałac w Wilanowie zostało zaproszone do współpracy przez Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich (Association des Résidences Royales Européennes - ARRE), które ma siedzibę w Wersalu. Stowarzyszenie skupia instytucje kultury, które zarządzają rezydencjami królewskimi na terenie Austrii (Schloss Schoenbrunn), Belgii (Palais de Charles Quint), Danii, Hiszpanii (Patrimonio Nacional), Holandii (Het Loo Paleis), Francji (Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, Chambord, Compiegne), Monako (Pałac Książęcy), Niemiec (Stiftung Preussische Schloesser und Gaerten), Polski (prócz Muzeum Pałacu w Wilanowie - Zamek Królewski w Warszawie oraz Muzeum Łazienki Królewskie), Portugalii (Mafra, Parques de Sintra - Monte da Lua), Rosji (Peterhof i Kreml), Szwecji, Wielkiej Brytanii (Historic Royal Palaces), na Węgrzech i we Włoszech (Venaria Reale, Racconigi, Turyn, Caserta, Neapol). Reprezentanci tych instytucji ściśle współpracują od 1995 r., a w 2001 r. założyli stowarzyszenie o zasięgu europejskim, które zostało zarejestrowane we Francji. Celem statutowym Stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń, wspólna realizacja projektów kulturalnych i edukacyjnych, budowanie partnerstwa i wzajemna promocja.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktywnie uczestniczy w pracach ARRE, w wymianie informacji i doświadczeń między specjalistami z różnych krajów (w obszarze badań naukowych, konserwacji, dokumentacji, programów edukacyjnych, komunikacji społecznej, bezpieczeństwa i innych). Członkostwo w ARRE dało nam możliwość wspólnego występowania o dotacje ze środków unijnych na realizację programów wymiany kulturalnej (w ramach programu Culture 2007, Leonardo da Vinci i innych).

Oto niektóre warsztaty i projekty realizowane w ramach ARRE z udziałem polskich specjalistów - pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie:

 • Technical meeting "ARRE Corporate image" 16-17 lutego 2017 r. W Het Loo Paleis dyskutowano o tym, jak wzmocnić promocję działań ARRE poprzez zmianę identyfikacji wizualnej oraz aktywną komunikację z publicznością
 • ARRE workshop – drugie spotkanie dotyczące organizacji projektu "A Place at the Royal Table", wspólnego działania w ramach "European Cultural Heritage Year 2018 - Sharing Heritage", Het Loo Paleis, 15 lutego 2017 r.
 • Technical meeting "Site security" w Tower of London, 5-6 grudnia 2016 r., spotkanie poświęcone zagrożeniom ze strony ataków terrorystycznych
 • Technical meeting "Organizing and hosting events in royal residences", dyskusja na temat możliwości i wyzwań związanych z wydarzeniami publicznymi w rezydencjach królewskich odbyła się w Château Chambord 15-16 listopada 2016 r.
 • ARRE workshop – "European Cultural Heritage Year 2018 - Sharing Heritage", 18 października 2016, Charlottenburg; dyskusja o wspólnym projekcie, który będzie realizowany w ramach ARRE w 2018 r., europejskim Roku Dziedzictwa. Powstaje projekt "A Place at the Royal Table"
 • Technical meeting ARRE – Pałac Reggia di Venaria Reale, temat spotkania “Sharing communities. Projects and practices for a shared strategy in social and digital communication and others digital uses”, 30–31 maja 2016
 • Walne zgromadzenie ARRE – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 21–22 maja 2015 r.
 • Technical meeting ARRE – Pałac w Poczdamie, temat spotkania "Let there be light! Lighting and its Impact on Historic Interiors", 5–6 lutego 2015 r.
 • Technical meeting ARRE – Le Centre de recherche du château de Versailles, temat spotkania "Research and royal residences", 20–21 listopada 2014 r.
 • Technical meeting ARRE – Château Chambord, temat spotkania “Refurnishing Palaces and Castles”. 16–19 listopada 2014 r.
 • Konferencja współorganizowana przez ICOM – DEMHIST i ARRE w Compiegne (Francja), temat : “Authenticity in the Conservation of Historic Houses and Palace-Museums”, 7–11 października 2014 r.
 • Walne zgromadzenia ARRE w Mafrze (Portugalia) – 22–23 maja 2014 r. Część studyjna wyjazdu poświęcona była zebraniu wiedzy na temat działania portugalskich instytucji kultury (organizacja wystaw, komunikacja społeczna, edukacja).
 • Zebranie zarządu ARRE – Mafra (Portugalia) – 21 maja 2014 r.
 • ARRE Technical Meeting: „Using GIS (Geographic Information System) to improve maintenance of a historic residence” – 20–21 lutego 2014 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Udział wzięli reprezentanci Château de Versailles, Historic Royal Palaces, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Muzeum Pałacu w Wilanowie.
 • ARRE technical meeting – „Improving our Knowledge of visitors to the European Royal Residences”: 7–8 listopada 2013 r. Prezentacja pracowników muzeum „Gaining an interest – implementation of public survey results in the cultural and education offer”.
 • Technical meeting ARRE „Entering the digital age: European royal residences and E-strategies” w Gödöllő na Węgrzech, 19–20 września 2013 r. Prezentacja pracowników muzeum: strona wystawy „Primus inter pares”, aplikacje mobilne muzeum.
 • Seminarium w Stacji Naukowej PAN w Paryżu z udziałem ekspertów z Château de Versailles i Muzeum Pałacu w Wilanowie „Stosunki polsko-francuskie na przełomie XVII i XVIII w. w soczewce pałacu wilanowskiego”, 18 czerwca 2013 r.
 • Seminarium w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu z udziałem ekspertów ze Schloss Schönbrunn i Muzeum Pałacu w Wilanowie „Schönbrunn i Wilanów. Konserwacja zabytkowych tekstyliów ściennych i konserwacja zapobiegawcza w historycznych rezydencjach królewskich”, 11 marca 2013 r.
 • Wymiana specjalistów: projekt „Sharing Skills in Europe” finansowany ze środków Programu Leonardo da Vinci, umożliwił odbycie stażu 8 pracownikom Muzeum Pałacu w Wilanowie (2010–2012), kolejnych 8 osób wyjechało w 2013 r. Czterotygodniowe staże realizowano w: Wersalu, Hampton Court, Mafrze, Schloss Schönbrunn. W ramach tego samego programu 6 specjalistów z muzeów Francji i Austrii odbyło staże w Wilanowie (w zakresie konserwacji prewencyjnej i opieki nad zabytkami architektury). O stażach wilanowskich pracowników można przeczytać na blogu Leonardo w Wilanowie.
 • Friederisiko – Friedrich der Grosse – międzynarodowe warsztaty dla sieci ARRE z zakresu interpretacji ekspozycyjnej w Poczdamie; uczestniczyło w nich 7 osób (2012).
 • ARRE Study Days – tygodniowe szkolenie dla członków ARRE; 5 pracowników muzeum uczestniczyło w intensywnym szkoleniu w Poczdamie (2011).
 • Projekt edukacyjny DEHRR (klasy dziedzictwa i edukacja muzealna) realizowany we współpracy z Chambord, Wersalem i Schloss Schönbrunn, finansowany ze środków programu Culture (2010–2012).
 • programy badawcze, dotyczące udostępniania zbiorów i obiektów (w tym: konserwacja prewencyjna i mikrobiologia w muzeum).

Oprócz współpracy w ramach ARRE:

Od 2015 roku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nawiązało z Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku współpracę badawczą oraz popularyzatorską nad opracowywaniem i udostępnianiem niezwykle cennych materiałów archiwalnych, związanych z historią rodu Sobieskich, będących w posiadaniu Archiwum. Współpraca obu instytucji odbywa się przy wsparciu finansowym polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Relacje z prac nad skanowaniem materiałów archiwalnych z Fondu 694: rok 2016 i rok 2017. Więcej o współpracy tutaj.

Pracownicy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie służą swoim doświadczeniem partnerom litewskim zarządzającym Trockim Narodowym Parkiem Historycznym na zlecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpraca polega na ekspertyzie konserwatorskiej oraz wprowadzaniu na Litwie projektów edukacyjnych, w tym przyrodniczych, które sprawdzają się w muzeum wilanowskim, oraz wspólnej organizacji wystaw. Kontynuujemy współpracę w zakresie komunikacji społecznej i badania tożsamości miejsca (organizacja seminariów i debat publicznych) w ramach stowarzyszenia Genius Loci, do którego należą osoby włączone w wymianę z obu instytucji, po obu stronach granicy. Odbywają się częste spotkania robocze, w Polsce i Litwie, także poświęcone tworzeniu przemysłów kulturowych. W programie uczestniczy 6 osób z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wilanowscy eksperci uczestniczą w programach Rezerwatu Architektoniczno-Historycznego w Żółkwi na Ukrainie w zakresie komunikacji społecznej, badań nad dziedzictwem Sobieskich, rewitalizacji i konserwacji zamku (ostatnio badania architektoniczne na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Muzeum współpracuje z Muzeum Polskim w Rapperswilu/Szwajcaria w zakresie wprowadzania nowych standardów dokumentacji i tworzenia ekspozycji.

Rozwijany jest projekt badawczy „Miśnieńska porcelana w XVIII w. dla szlachty i arystokracji w Polsce” we współpracy ze Staatliche Kunstsammlung Dresden, Porzellansammlung; jego efektem jest baza danych na temat wyrobów Miśni z lat 1710–1814 dostępna na wortalu Muzeum Pałacu w Wilanowie.

W ramach Umowy między Rządem PRL a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy naukowo-technicznej podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1960 roku Muzeum Pałac w Wilanowie wspólnie z Palazzo Reale di Napoli i Seconda Universita’ di Napoli realizuje projekt „QR-code in museums: technology for cultural heritage promotion”, dotyczący wykorzystania technologii kodów QR w muzeach rezydencjonalnych. Realizacja 2013–2014.

Eksperymentalna digitalizacja 3D i konserwacja zabytkowych tkanin jedwabnych są przedmiotem naukowej i konserwatorskiej współpracy sieciowej z kilkoma instytucjami w Unii Europejskiej.

„Mobility of collections” Berlin, Hamburger Bahnhof (siedziba Instytutu Badań Muzealnych Państwowych Muzeów Berlińskich) – 3–4 czerwca 2013 r., udział muzeum w konferencji będącej podsumowaniem i próbą nakreślenia perspektyw kontynuacji pracy Grupy roboczej przy Komisji Europejskiej do spraw oceny sposobów i środków służących uproszczeniu procesu wypożyczeń w UE (działającej na lata 2011–2012 i skupiającej delegatów wszystkich państw członkowskich UE).

Muzeum bierze również aktywny udział w projekcie „Akademia Nieświeska”, powołana w ramach polsko-białoruskiej współpracy kulturalnej.

W dniach od 7 lipca do 1 listopada 2017 roku w Pałacu Zimowym w Wiedniu odbyła się wystawa „Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu”. Prace nad jej przygotowaniem trwały od 2014 roku, a głównym organizatorem wystawy było Museum und Schloss Belvedere. Ze strony polskiej w przygotowania były zaangażowane czterty rezydencje królewskie (Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Wawelu).