© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   12.09.2019

Zapytanie ofertowe pn. Kompleksowe zorganizowanie kierowania ruchem osób/zwiedzających podczas wydarzenia plenerowego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: SD.2402.01.JZP.2019