© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   03.06.2019

Zapytanie ofertowe pn: Przedłużenie na 1 rok licencji na oprogramowanie antywirusowe Symentec Endpoint Protection, wersja 14.2 lub nowsza

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: SD.2402.5.KS.2019