© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.09.2019

Zapytanie ofertowe pn. Skład i przygotowanie do druku XXVI tomu "Studiów Wilanowskich"

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

znak sprawy: NS.2402.1.KA.2019