© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   29.08.2019

Zapytanie ofertowe pn. Transport zabytkowych mebli na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: CA.2402.14-1.TM.2019