© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   12.06.2019

Zapytanie ofertowe pn. Usługa adaptacyjno remontowa pomieszczenia korytarza przy Pokojach Chińskich i Myśliwskich na potrzeby organizacji "Wystawy w Korytarzu przy Pokojach Chińskich"

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: KA.2402.01.PP.2019