© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.09.2019

Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie pisemnych tłumaczeń językowych oraz weryfikacji, korekty językowej i redakcji tekstów w języków obcych w podziale na 14 części

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: SD.2402.01.PŻ.2019