© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.05.2019

Zapytanie ofertowe pn. Zakup i montaż szafek depozytowych na bagaże

Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Znak sprawy: SP.2402.4.CM.2019