UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Zbiór przepisów Stanisława Czernieckiego wydany w 1682 r. pod tytułem „Compendium ferculorum” uważany jest za pierwszą polską książkę kucharską. To książka o tym, jak pobudzać smak i wyobraźnię, jak zaskakiwać biesiadników, czarować ich wyglądem i sposobem wydania potraw. Czyta się ze smakiem!Program MKiDN „Rozwój Infrastruktury Kultury”

logo MKiDN

W listopadzie 2014 r. Muzeum Pałacu w Wilanowie wystąpiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dofinansowania na pomoce dla osób z niepełnosprawnością słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową w ramach programu „Rozwój Infrastruktury Kultury”. Nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie.

Celem projektu była poprawa dostępności dla osób z uszkodzonym słuchem oraz minimalizacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dzięki dofinansowaniu udało się kupić program do symultanicznego przekładu tekstowego, który ma być jednym z rozwiązań służących likwidacji barier, na jakie napotykają osoby słabosłyszące. Program jest jednym z najnowszych rozwiązań, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą aktywnie uczestniczyć m.in. w konferencjach.

Z myślą o minimalizacji barier architektonicznych i poprawie dostępności przestrzeni wystawienniczej dla osób z niepełnosprawnością ruchową udało się kupić schodołaz, który stanowi jedno z optymalnych rozwiązań, jakie dość swobodnie można wproawdzać w przestrzeni historycznej.

Wszystkie działania wpisują się w założenia zawarte w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Projekt zakończył się w grudniu 2015 r.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Fragment malowidła naściennego w Sali Uczt po konserwacji, fot. W. Holnicki.jpg

Projekt POIiŚ: Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie, 2014–2015 (artykuł)

Od października 2014 r. do września 2015 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zrealizowało kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Zakres projektu objął aż 26 działań, a jego wartość wyniosła blisko 19 mln zł.

Ambasadorzy Konwencji, wśród nich tylko jedna instytucja kultury - Muzeum Pałacu w Wilanowie..jpg

Ambasador Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (artykuł)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie podczas I Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami otrzymało tytuł Ambasadora Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnienie to ma dla nas wyjątkowe znaczenie, ponieważ zostało przyznane przez środowisko niezwykle wymagające i jednocześnie najbardziej kompetentne do oceny działań na rzecz dostępności – przez osoby z niepełnosprawnościami oraz organizacje pozarządowe.