UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Pokój wieczysty z 1686 r. pomiędzy Rzecząpospolitą a Rosją stanowił moment przełomowy, po którym ostatecznie zakończyła się zarówno ekspansja terytorialna państwa polsko-litewskiego, jak i jego aktywna polityka międzynarodowa. Rosyjski historyk i archwista dr Kirył Koczegarow analizuje politykę zagraniczną Rosji tego okresu w oparciu o bazę źródłową. Liczne aspekty polityki zagranicznej Rzeczypospolitej tego okresu zostały opisane na podstawie literatury polskiej, z wykorzystaniem polskich dokumentów archiwalnych.Promocja projektu w ostatnim półroczu

Ostatnie półrocze projektu jest zwykle „najgorętszym” okresem, szczególnie w obszarze promocji. Do tej pory z intensyfikacją działań informacyjnych i promocyjnych mieliśmy do czynienia na początku prac, a następnie rozpoczął się długi, ale toczący się w regularnym rytmie okres dokumentowania postępów działań i podsumowywania cząstkowych efektów i sukcesów.

Celem naszych wszystkich działań promocyjnych i informacyjnych jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z dwoma komunikatami – co udało nam się osiągnąć oraz dzięki czemu mogliśmy tego dokonać. Rzetelnie wspominamy więc o źródłach dofinansowania projektu i przedstawiamy najważniejsze zmiany. Aby jak najlepiej zobrazować wszystkie działania, wspólnie z „Historią bez cenzury” przygotowujemy film podsumowujący cały projekt, ale także obszerny, bogato ilustrowany folder informacyjny w dwóch językach (polskim i angielskim), kampanię reklamową z wykorzystaniem komunikacji miejskiej w Warszawie oraz konferencję wieńczącą projekt.

Z oczywistych powodów działania te będą finalizowane pod koniec roku, a znaczna ich część może zakończyć się dopiero w grudniu, z uwagi na oczekiwanie konkretnych efektów wyznaczonych zadań. Już teraz możemy pochwalić się, że część prac już za nami: freski Michelangela Palloniego w galeriach ogrodowych zostały zakonserwowane i zabezpieczone, dach nad północnym skrzydłem wyremontowany, roboty zabezpieczające i remontowe w Oranżerii zrealizowane, Herkulesy (wraz z postumentami) zakonserwowane i skopiowane. Pozostał jeszcze tylko remont na piętrze pałacu i ostatnie sesje skanowania Gabinetu al fresco w pałacu. Dopiero po sfinalizowaniu tych działań będzie można przystąpić do końcowej, a zarazem najważniejszej fazy promocji.

Obecnie przygotowujemy się do wywiadów potrzebnych do filmów, uzupełniamy dokumentację zdjęciową zrealizowanych prac i rozpoczynamy opracowywanie tekstów promocyjnych; wkrótce zaczniemy też szukać pomysłów na kampanię outdoorową. Nie możemy doczekać się finału i już teraz rozpiera nas duma.

logotypy POIiŚ3

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
fot. I. Fuks-Rembisz

Promocja projektu na Europejskich Dniach Dziedzictwa (artykuł)

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 8-9 września 2018 roku promowaliśmy również projekt „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa …

Prace konserwatorskie przy dekoracjach rzeźbiarskich.jpg

Promocja projektu – uciążliwa konieczność czy szansa? (film)

Każdy beneficjent środków z Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia kampanii informacyjnej i promocyjnej przez cały okres trwania projektu. Warto jednak …

Prace konserwatorskie przy dekoracjach rzeźbiarskich.jpg

Promocja projektu – uciążliwa konieczność czy szansa? (film)

Każdy beneficjent środków z Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia kampanii informacyjnej i promocyjnej przez cały okres trwania projektu. Warto jednak …